Effektiva och
säkra rivningsarbeten

Rivning - Håltagning - Sanering

Effektiva och
säkra rivningsarbeten

Rivning - Håltagning - Sanering

Rivning med säkerheten i fokus

Är ditt företag i behov av ett väl utfört rivningsjobb? Välkommen till oss – experter på rivning i Göteborg. Vi river snabbt, säkert och miljövänligt – bland våra kunder finns både byggföretag och privatpersoner.

Är ditt företag i behov av en rivning i Göteborg? Välkommen att kontakta oss så återkommer vi snarast med offertförslag eller mer information.

Rivning i Göteborg – en helhetstjänst

När det handlar om rivning så kan vi hjälpa till med det mesta – allt från rivning av hela fastigheter till det jobb som behöver göras inför en badrumsrenovering.

Vid sidan av rivning så erbjuder vi även arbeten inom håltagning som du kan läsa mer om här.

Vi åtar oss alla typer av rivningsuppdrag i Göteborg med omnejd. Alltid med omtanke om miljö, byggnadsvärden och arbetsförhållanden. Vi utför rivningsarbeten åt företag, organisationer och kommuner och gör jobb i alla storlekar. Vår starka och moderna maskinpark gör att vi klarar även de svåraste uppdragen inom rivning. Vi har alla de certifikat och tillstånd som krävs för att miljöfarliga ämnen som PCB och asbest ska kunna hanteras på ett säkert sätt.

rivning göteborg

Allt avfall forslas bort

När vi har utfört en rivning så forslar vi givetvis bort avfallet. Vi har lång erfarenhet av avfallshantering och kan bedöma materialets värde. Allt farligt avfall omhändertas enligt gällande föreskrifter och lagar.

Vi grovstädar givetvis efter varje rivning i Göteborg. Allt miljöfarligt avfall deponeras på ett korrekt sätt. Vi tar även bilder och dokumenterar arbetet före under och efter varje rivning. Vi vet att våra kunder uppskattar oss – och ofta återkommer till oss – för vår punktlighet, säkerhet och effektivitet.

Kompetenta och erfarna medarbetare

Med vår långa erfarenhet, utbildade och kompetenta medarbetare samt en modern maskinpark tar vi oss an rivningar i hela Göteborg med omnejd. Vi tar oss an alla typer av rivningar, från komplexa rivningar av lägenhetsanläggningar till mindre husdemoleringar. Vi ser till att rivningsmaterialet återvinns och återanvänds i så hög utsträckning som möjligt. Hos oss får du skräddarsydda helhetslösningar där vi hjälper dig med hela processen från planering till utförande.

Vi utför rivning av bland annat detta:

  • Byggnader.

  • Hus.

  • Fastigheter.

  • Fundament.

  • Industribyggnader.

Rivning Göteborg – mer information

Att utföra en rivning innebär att man tar bort en hel byggnad eller en del av byggnaden. Man kan dock ta bort icke bärande delar både utomhus och inomhus utan att det betraktas som en rivning. Om allt utom grunden rivs, för att materialet exempelvis ska användas till en ny byggnad, är det ändå att betraktas som en rivning. När man bara tar bort en del av en byggnad, exempelvis en veranda, räknas det också som en veranda.

När krävs rivningslov

Här är de fall när det krävs rivningslov för att riva en hel byggnad eller en del av den.

  • När byggnaden ligger inom ett område med detaljplan, om inte kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse.

  • Utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har fastslagit att det krävs rivningslov.

Det finns också gott om tillfällen då det inte behövs lov för att utföra en rivning. Det handlar om byggnader och delar av byggnader som inte behöver bygglov för att byggas. Exempel på detta är skärmtak och friggebodar. Men i detaljplanerade områden kan kommuner bestämma att det behövs rivningslov även för denna typ av rivningar.

Behöver du hjälp med rivning i Göteborg med omnejd? Tveka inte att kontakta oss – vi är alltid redo för nya utmaningar!

rivning göteborg

Vi åtar oss alla typer av rivningar