Betongsågning Göteborg

Specialister på betongsågning i Göteborg

Vi har lång erfarenhet av betongsågning och kan ta oss an både större uppdrag hos exempelvis företag, fastighetsägare och BRF:er och mindre sådana hos privatpersoner.

Vi har en stor och uppdaterad maskinpark och kan åta oss projekt hela vägen från start till mål. Är du i behov av en betongsågning? Kontakta oss så gör vi ett besök och ser över möjligheterna samt börjar planeringen av hur sågningen ska ske, vilka maskiner som ska användas samt lämnar en kostnadsfri offert. Välkommen!


För små och stora projekt

Dags att öppna upp och skapa ett större, mer öppet kök? Drömmer du om att förvandla ett mindre fönster till ett större panoramafönster - eller vill du kanske förenkla ditt liv och din vardag genom att montera ytterligare en trapp i villan?

Oavsett vilket så kommer det att handla om ett betydande ingrepp som kräver en betongsågning. En betongsågning är ett komplext projekt och minsta fel och misstag kan komma att påverka byggnadens bärighet. Detta gör att professionell hjälp kommer att vara ett måste - och vi är ett företag som specialiserat oss på tjänsten.

sågning i betong

Betongsågning i samband med rivning

En betongsågning idag sker primärt som en följd av att man vill öppna upp och skapa en bättre planlösning i en lokal eller i det egna hemmet. Genom att såga upp så kan man exempelvis sedan installera större fönsterpartier eller exempelvis öppna upp för ett uterum.

Betongsågning sker med diamantsågar och vilken typ av såg som används är helt en fråga för vilket typ av projekt som ska genomföras. Vid större håltagning så används normalt en golv- eller väggsåg, medan mindre projekt kan få en bättre effekt genom att använda en handhållen såg med specialklinga. Val av såg sker alltid efter en noggrann undersökning och en genomgående planering.

Även i samband med rivning så kan en betongssågning vara nödvändig att genomföra. Vi erbjuder kompletta lösningar i samband med att vi anlitas för rivningsarbeten där både demolering och bortforsling av bråte inkluderas i tjänsten.

Säkerheten först - utbildning och erfarenhet

Betongsågning innebär att en byggnads struktur och bärighet påverkas. Detta innebär också att det alltid finns faror involverat i samband med att man ska såga i betong. Dessutom så handlar det också om att betong i sig väger mycket och att det, i samband med sågning och ras, kan innebära risk för personskada.

Alla anställda i vårt team har lång vana av betongsågning och har givetvis också utbildning inom området. Vi sätter alltid säkerheten i första rummet och ser alltid till att dels skapa en trygg och säker arbetsmiljö - och dels också att lämna ett tryggt resultat av högsta kvalitet bakom oss. Vi utför betongsågning med fokus på säkerhet.

Anlita oss för betongsågning i Göteborg