Asbestsanering Göteborg

Vi hjälper dig med asbestsanering i Göteborg

Ska du renovera, bygga om eller riva en äldre byggnation? Då kan du behöva kontrollera om det finns asbest i fastigheten och utföra asbestsanering. Asbest var vanligt som byggmaterial mellan 1930-1980 men förbjöds 1982. Idag finns asbest tyvärr kvar i många byggnader och orsakar skador på framförallt lungor och ögon. 

Vi erbjuder utförlig och säker asbestsanering i Göteborg med omnejd. Få hjälp av professionella och certifierade yrkespersoner som sanerar korrekt och smidigt. 

Kontakta oss idag för offert!


Gör ett asbestprov 

Om du är osäker på om byggnaden som ska renoveras eller rivas har asbesthaltiga material inbyggt så är det bra att ta ett asbestprov. Provet bör göras innan man påbörjar rivnings- eller renoveringsarbetet. Asbest kan inte göra någon skada så länge som det är intakt och orört. Faran med asbest uppstår när det går sönder eftersom det då frigörs små farliga fibrer som sprids och sätter sig i luftvägarna och ögonen. Skadorna uppstår ofta inte direkt utan märks först år efter att man blivit exponerad för materialet. 

I äldre hus och fastigheter hittar man vanligtvis asbest i kakelfogar, ventilationstrummor, garagetak, under plastmattor, rörisoleringar, fönsterbänkar, fönsterkitt och kakelugnar. Genom att göra prov innan renovering eller rivning kan du fastställa exakt var sanering behövs göras.

Asbestsanering och rivning i Göteborg

Vi har det som krävs för att på ett säkert sätt sanera byggnader och fastigheter med asbest. 

Även om det är tillåtet så skall man som privatperson undvika att sanera asbest själv då det innebär stora risker för både en själv och de människor och djur som finns runt omkring.

För att ett företag skall få sanera asbest och riva den typen av material krävs det att alla som arbetar med uppgiften är utbildade i asbestsanering och har giltiga certifikat som uppdateras kontinuerligt.  Arbetet med rivning eller sanering skall dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket. 

Vår riv- och saneringsfirma har den utrustning, personal, de verktyg och den utbildning som behövs för att på ett utförligt och säkert sätt sanera asbest. 

Deponering av gammalt asbestmaterial

Vi tar ansvar hela vägen till återvinningscentralen och ser till att asbestmaterial och annat farligt avfall avyttras på rätt sätt. Då vi har både utbildning och erfarenhet av att hantera asbest så utgör vårt arbete inte någon större risk för oss själva eller våra kollegor. 

Många som arbetar inom byggbranschen får tyvärr fortfarande asbestrelaterade skador då de gör jobb i byggnader som inte är asbestprovade och sanerade. De som drabbas är till exempel städare, montörer, inredare, golvläggare, snickare och elektriker som drar upp damm eller material utan att veta att det är asbesthaltigt. Var noga med att göra ordentliga asbestprov innan du låter  hantverkare och andra människor arbeta och verka i fastigheten. Är provet positivt så bör du sanera innan någon person kommer till skada. 

Ta inga chanser, låt professionella sanerare göra jobbet!

Vi utför asbestsanering