PCB-sanering Göteborg

Specialister på PCB-sanering i Göteborg

Vi är ett företag som erbjuder säker, professionell PCB-sanering och vi vänder oss både till företag, fastighetsägare, BRF:er och privatpersoner.

Vi erbjuder kompletta lösningar där en noggrann undersökning kombineras med mätningar av halter av PCB - och där detta sedan ligger grund till hur pass omfattande saneringen blir, samt vilken metod som används.


Viktigt att agera

Nyanvändning av PCB är sedan 1978 förbjudet att använda sig av i Sverige, men trots detta så finns det fortfarande kvar i byggnader, villor och i olika fastigheter. Förr om åren - och då fram till 1978 - så användes PCB frekvent och i bland annat fogar, i samband med golvläggning och i olika byggmaterial och byggprodukter.

Detta måste saneras bort och egentligen så borde all PCB i Sverige vara ett minne blott. Det togs nämligen ett beslut som stipulerade att all PCB skulle vara sanerat redan år 2016, men det är tyvärr långt ifrån sanningen. Frågan har negligerats och det är åter dags att börja ta den på allvar.

Vi har lång vana av PCB-sanering och tar oss an både större och mindre projekt. Misstänker du PCB i ditt hem eller i din fastighet? Kontakta oss så undersöker vi saken närmare.

PCB - farligt för både människa och naturen

Långvarig exponering av PCB kan vara skadlig för oss. Det finns starka misstankar mellan cancer - exempelvis hudcancer och levercancer - och exponering av PCB och utöver detta så kan man även se att olika neurologiska sjukdomar och problem kan vara en konsekvens av PCB och exponering av detta.

Även för natur, djur och miljö så finns det allvarliga konsekvenser av PCB och de påverkar hela ekosystem på ett negativt sätt - dessutom handlar det om stabila föreningar som bryts ner ytterst långsamt.

Således är det också viktigt att agera om man misstänker att det finns PCB i exempelvis en bostad eller en fastighet. Det måste mätas och undersökas på ett professionellt sätt och om halterna är för höga så måste också en PCB-sanering äga rum.

PCB saneringsarbetare

Säker PCB-sanering i vår regi

Vi är utbildade för att genomföra saneringar av PCB och kan dessutom visa upp både lång och gedigen erfarenhet inom området. Vi sätter alltid säkerheten först och följer de givna regler, föreskrifter och protokoll som finns gällande både sanering och för att varna omgivningen om vad som sker.

Med oss så garanteras du en trygg hantering och en i framtiden säker lokal att vistas i. Vi genomför en PCB-sanering på ett tryggt och säkert sätt - oavsett uppdragets storlek och komplexitet.

Anlita oss för PCB-sanering i Göteborg