Socialsanering Göteborg

Specialister på socialsanering i Göteborg

Behöver du som fastighetsägare hjälp med en socialsanering i syfte att återigen kunna hyra ut en bostad? Vi står redo att hjälpa dig med detta. Vi har lång vana av socialsanering och har den utrustning och kunskap som krävs för att få bort allt från bråte, fläckar och olika odörer.


Professionell hantering i en svår situation

Vissa människor har levt ett tuffare liv än andra. Detta kan synas på många sätt och bostaden är sällan ett undantag från detta. Det kan handla om en bostad extremt hårt smutsad, det kan handla om blod, det kan handla om avföring, det kan handla om mögel och det kan handla om extrema mängder av bråte och annat som måste städas ut i samband med att personen flyttar - eller avlider. Vi har specialiserat oss på socialsanering och kan utföra en professionell sanering i bostäder som ser ut som ovan beskrivet.

En socialsanering kan även inkludera en liksanering och det innebär att en person avlidit i bostaden - eller i fastigheten - och att det sedan tagit lång tid innan hen återfunnits. Vilket tyvärr inte är ovanligt att se. En liksanering innebär även att vi sanerar bort spåren efter exempelvis ett mord - givetvis då polisens arbete är slutfört och givetvis också med en tanke på både diskretion och på att genomföra ett rakt igenom professionellt jobb.

Diskret etablering och professionell hantering

Det finns alltid en människa bakom. Den tanken måste finnas i samband med att en socialsanering ska äga rum. Att vi sanerar kan vara en följd av ett brott eller exempelvis psykisk ohälsa och sjukdomar. Oavsett vilket så handlar det om att en människa bott i bostaden - och att det också handlar om att dennes integritet respekteras.

Vid en socialsanering i vår regi sker därför alltid en diskret etablering och ett rakt igenom professionellt arbete. Det som sker på jobbet, det stannar också på jobbet - något som är extra viktigt vid den här typen av uppdrag. Anlitar du oss för en socialsanering - som anhörig eller exempelvis som fastighetsägare - så kan du räkna med fullständig diskretion och respekt för personen bakom.

stökigt rum som behöver saneras

Vi tar oss an alla typer av uppdrag

Vi har lång vana av socialsanering och kan erbjuda sådana i alla typer av bostäder och lokaler. Vi arbetar alltid effektivt och med rätt metoder samt med rätt typ av utrustning. Vår vana och vår gedigna bakgrund inom socialsanering gör att vi alltid kan erbjuda heltäckande lösningar - hela vägen från start till mål.

Anlita oss för socialsanering i Göteborg